Algemeen

Zangvereniging Vriendenkoor werd opgericht op 6 januari 1900 en bestaat dus ruim een eeuw. De vereniging heeft zich ten doel gesteld de beoefening van de vocale muziek, het geven van concerten en het opluisteren van openbare feesten.
Door een actieve invulling te geven aan deze doelstelling wil het koor een bijdrage leveren aan het culturele leven, niet alleen in Echt en omstreken, maar ook in binnen- en buitenland.

Zangvereniging Vriendenkoor kan bogen op een uitstekende reputatie. Een rijke culturele traditie, een internationaal repertoire en ervaring zijn dan ook de ingrediënten die het koor tot een graag geziene gast maakt.

Naast de vele concerten zoals het Lente – en Herfstconcert, met medewerking van andere koren, mag eveneens tot een vaste traditie gerekend worden het jaarlijkse concert bij de Kapel van O.L. Vrouw van Schilberg op de eerste zondag van september en het Kerstconcert in de Landricuskerk in Echt op tweede Kerstdag.

Verder vinden er uitwisselingsconcerten plaats met andere koren uit de omgeving maar ook met buitenlandse koren. Ook worden er regelmatig meerdaagse (buitenlandse) concertreizen georganiseerd. Afgelopen decennia heeft het koor onder andere Wenen, Budapest, Regensburg en Parijs bezocht. In het lustrumjaar 2005 ging de reis naar Thüringen (Erfurt en Weimar) waarbij tevens een bezoek werd gebracht aan het concentratiekamp Buchenwald.

Eens in de 5 jaar organiseert Vriendenkoor een groot Galaconcert waarbij het koor optreedt met internationale solisten en gerenommeerde orkesten zoals het Limburgs Symfonieorkest.

De belangrijkste doelstelling van Vriendenkoor is uiteraard het leveren van prestaties op het gebied van de zangkunst, daarnaast ook het bieden van recreatie voor leden en hun partners.

In december is de traditionele St.Caecilia feestavond. Het repetitieseizoen wordt afgesloten met een barbecue, verder vinden er regelmatig nog andere evenementen plaats, zoals de jaarlijkse fietstocht.

Mocht na het lezen van het bovenstaande uw belangstelling gewekt zijn om lid te worden van Vriendenkoor Echt, kom dan geheel vrijblijvend een of meerdere repetities bezoeken op dinsdagavond, vanaf 20.00 uur, in de zaal van het Bruin café ” de Mert ” aan de Marktstraat in Echt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook met vice-voorzitter Ger Bisschops, 0475-486084 of met een van de andere bestuursleden.

U bent van harte welkom!