Brabantse Nachten in Echt!!

Zaterdag 20 oktober om 20.00 uur organiseert Vriendenkoor in het Royal Theater het traditionele najaarsconcert. Elk jaar streven we naar een hoogstaand programma. We zijn bijzonder verheugd dat we voor dit jaar de Brabantzangers hebben mogen contracteren. Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K. uit Eindhoven heeft naam en faam opgebouwd in binnen- en buitenland. Hun programma omvat de traditionele mannenkoor gezangen maar zeker ook vernieuwende moderne popclassics. Ze staan onder leiding van Hennie Ramaekers en worden begeleid door Ad Broeksteeg.

Uiteraard zal ook uw Vriendenkoor een bijdrage leveren aan het concert en diverse nieuwe nummers ten gehore brengen. Vriendenkoor staat onder leiding van René Pisters en wordt begeleid door Toon Konings. Als finale zullen de koren de avond gezamenlijk afsluiten. Laat U muzikaal verrassen en verwennen. Vriendenkoor verheugt zich op dit concert en hoopt vele muziekliefhebbers op deze speciale avond te mogen begroeten. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De aanvang is 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.30 uur.

Komende maand zullen onze leden weer een beroep gaan doen op onze donateurs en sponsoren voor de jaarlijkse ondersteuning. Wij hopen wederom een open deur en gewillig oor te vinden, hiervoor alvast onze grote dank.

 

In memoriam Harrie Eussen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

                       Harrie Eussen

Harrie was ruim 29 jaar lid van ons koor. Wij herinneren ons Harrie als een zeer betrokken en trouw  lid die altijd voor zijn vereniging klaar stond. Ondanks zijn ernstige ziekte van de laatste tijd, probeerde hij toch nog aanwezig te zijn bij repetities en uitvoeringen. Vriendenkoor zal hem tijdens de uitvaartplechtigheid, welke zal worden gehouden op zaterdag 2 juni om 11.00 uur in de H. Landricuskerk te Echt, een laatste muzikale eer bewijzen. Wij wensen Marlène, Yvonne, Monique en Dieter, Simone en Stefan en de kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Harrie, namens de Zank, bedank(t)

In Memoriam Ger Cox

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

                                   Ger Cox

Ger was ruim 56 jaar lid van ons koor en het enige lid dat alle 4 de stemsoorten gezongen heeft. Ook was hij lid van De Jônges van de Zank. Wij herinneren ons Ger als een zeer betrokken en trouw lid die altijd voor zijn vereniging klaar stond. Ondanks zijn ernstige ziekte van de laatste tijd, probeerde hij toch nog aanwezig te zijn bij repetities en uitvoeringen. Hij heeft gevochten maar het was een ongelijke strijd. Vriendenkoor zal hem tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 25 mei om 10.30 uur in de H Landricuskerk een laatste muzikale eer bewijzen. Wij wensen Tiny, Maud, Jim en de kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Ger, namens de Zank, bedank(t)             

Vriendenkoor Echt luidt het voorjaar in !

Zaterdag 21 april a.s. organiseert zangvereniging Vriendenkoor in het Royal Theater haar traditionele Voorjaars- / Donateursconcert. Vriendenkoor blijft werken aan een afwisselend en hoogstaand programma. Voor dit jaar hebben we wederom een bijzonder gastkoor mogen vastleggen: gemengd koor “De Grenszangers” uit Neeritter. Dit gemengd koor is opgericht in 1969 en kent een rijke historie. Zij brengen een zeer gevarieerd populair programma en staan onder leiding van Math Dirks en worden op de piano begeleid door Toon Konings en op de cajòn door Manu Dirks. Naast dit gastkoor maken wij ons podium ook nog vrij voor aankomend talent. De jongeheren Jasper Laumen uit Echt en Brent ten Holt uit Deurne zijn begaafde pianostudenten en gaan ons deze avond muzikaal verrassen.

De bijdrage van Vriendenkoor staat volledig in het teken van het voorjaar, het nieuwe leven. Laat u verrassen door enkele compleet nieuwe muziekstukken en arrangementen passend bij onze vernieuwing. Vriendenkoor staat voor dit concert onder gedeelde leiding van de dirigenten Paul Hotterbeekx/René Pisters en wordt instrumentaal begeleid door Toon Konings. Vriendenkoor hoopt U deze avond te mogen begroeten. Het programma start om 20.00 uur stipt. De entree bedraagt 10,- euro per persoon maar is gratis voor onze begunstigers op vertoon van hun uitnodiging of donateurskaart. 

In Memoriam Theo Hansen

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

           Theo Hansen
Theo was sedert 1994 lid van ons koor en zou volgend jaar zijn 25 jarig jubileum vieren. Ook was hij lid van De Jônges van de Zank. Wij herinneren ons Theo als een zeer betrokken en trouw lid van de vereniging. Ondanks zijn mindere gezondheidstoestand van de laatste tijd droeg hij Vriendenkoor een warm hart toe. Vriendenkoor  zal hem tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 3 maart a.s. om 14.00 uur in de H. Landricuskerk een laatste muzikale eer bewijzen. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Theo Namens de Zank, Bedank(t)

Vriendenkoor eert pastor Luc Janssens in Boxmeer

Pastor Luc Janssens

Op zondag 26 november om 10.30 uur zal Vriendenkoor de Heilige Mis in de Sint Petrus Basiliek te Boxmeer opluisteren. Aanleiding hiervan is de priesterwijding van Luc Janssens in oktober 2016. Luc is een zoon van wijlen huisarts Dr. Janssens van de Peyerstraat welke altijd nauw betrokken was bij Vriendenkoor. Als waardering hiervoor heeft Vriendenkoor aangeboden in zijn parochie een plechtige mis op te luisteren. Tijdens deze mis wordt de Missa in C, gecomponeerd door onze dirigent Réne Pisters, uitgevoerd. Begeleiding op het orgel door onze vaste begeleider Toon Konings. Aansluitend aan de dienst is er een informeel treffen met pastor Luc Janssens en worden we rondgeleid in zijn parochiekerk en het Karmelieten klooster. De viering wordt afgesloten met een zeer uitgebreide brunch in Hotel Riche. We vertrekken per bus om 08.45 uur vanaf de Nieuwe Markt en zijn uiterlijk rond 17.00 uur weer terug in Echt. Vriendenkoor biedt ook niet leden de mogelijkheid om met de bus mee te reizen. De kosten voor de busreis en de zeer uitgebreide brunch bedragen euro 35,- p.p. Opgave voor 21 november via bestuur Vriendenkoor of Info@vriendenkoorecht.nl

Vriendenkoor brengt klank met o.a. zanghulde aan O.L.V. van Schilberg

Op zondagmiddag 10 september om 15.30 uur zal Vriendenkoor een zanghulde brengen aan O.L.V.  van Schilberg. Het muzikale programma omvat tevens enkele delen uit de Missa I in C gecomponeerd door onze dirigent René Pisters. Vriendenkoor zal deze mis op zondag 26 november volledig uitvoeren in Boxmeer als waardering voor de Priesterwijding van Luc Janssens, zoon van wijlen huisarts Dr. Janssens uit Echt. Uiteraard zal het lijflied van O.L.V. van Schilberg, Maria van Peys met onze Guus Kilkens als solist niet ontbreken. Het optreden in Schilberg betekent voor onze nieuwe leden het eerste officiële optreden, laat u aangenaam verrassen door hun muzikale vooruitgang. Vriendenkoor staat zoals gebruikelijk onder leiding van René Pisters en wordt muzikaal begeleid door Toon Konings.

Op zaterdag  7 oktober zal Vriendenkoor een gastoptreden verzorgen bij het concert van koninklijke Harmonie St. Caecilia in het Connect college.

Ons najaarsconcert in het laatste weekend van oktober staat in het teken van de nieuwe koers van Vriendenkoor, afwisselend, boeiend en ambitieus. Dit weekend hebben we een zeer speciale gast. De befaamde tenor Roberto Gionfreddo is vast verbonden aan het theater van Freiburg en heeft reeds vele beroemde producties op zijn naam staan. Daarnaast maakt hij furore als een van de Drie Tenoren. Roberto laat ons genieten van hoogtepunten uit diverse beroemde opera’s. Uiteraard zal ook Vriendenkoor een bijdrage leveren aan dit najaarsconcert. Nadere info volgt maar reserveer alvast het laatste weekend van oktober  zaterdagavond 28 en zondagnamiddag 29 oktober.

Komend najaar zullen onze leden weer een beroep gaan doen op onze donateurs en sponsoren voor de jaarlijkse ondersteuning. Wij hopen wederom een open deur en gewillig oor te vinden, hiervoor alvast onze grote dank.

Vakantie Vriendenkoor

Van 18 juli t/m. 15 augustus geniet Vriendenkoor van een welverdiende vakantie. Na de afsluiting van het Project “ontdek je stem” tijdens het moederdagconcert op 14 mei j.l. hebben zich maar liefst 18 mannen aangemeld als lid van Vriendenkoor. Op dinsdag 22 augustus beginnen we weer met de wekelijke repetities. Wellicht dat er nog mannen zijn die zich na het daverende succes van deze workshop alsnog willen aanmelden bij Vriendenkoor. Deze zijn op 22 augustus van harte welkom.