Vriendenkoor Echt luidt het voorjaar in !

Zaterdag 21 april a.s. organiseert zangvereniging Vriendenkoor in het Royal Theater haar traditionele Voorjaars- / Donateursconcert. Vriendenkoor blijft werken aan een afwisselend en hoogstaand programma. Voor dit jaar hebben we wederom een bijzonder gastkoor mogen vastleggen: gemengd koor “De Grenszangers” uit Neeritter. Dit gemengd koor is opgericht in 1969 en kent een rijke historie. Zij brengen een zeer gevarieerd populair programma en staan onder leiding van Math Dirks en worden op de piano begeleid door Toon Konings en op de cajòn door Manu Dirks. Naast dit gastkoor maken wij ons podium ook nog vrij voor aankomend talent. De jongeheren Jasper Laumen uit Echt en Brent ten Holt uit Deurne zijn begaafde pianostudenten en gaan ons deze avond muzikaal verrassen.

De bijdrage van Vriendenkoor staat volledig in het teken van het voorjaar, het nieuwe leven. Laat u verrassen door enkele compleet nieuwe muziekstukken en arrangementen passend bij onze vernieuwing. Vriendenkoor staat voor dit concert onder gedeelde leiding van de dirigenten Paul Hotterbeekx/René Pisters en wordt instrumentaal begeleid door Toon Konings. Vriendenkoor hoopt U deze avond te mogen begroeten. Het programma start om 20.00 uur stipt. De entree bedraagt 10,- euro per persoon maar is gratis voor onze begunstigers op vertoon van hun uitnodiging of donateurskaart. 

In Memoriam Theo Hansen

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

           Theo Hansen
Theo was sedert 1994 lid van ons koor en zou volgend jaar zijn 25 jarig jubileum vieren. Ook was hij lid van De Jônges van de Zank. Wij herinneren ons Theo als een zeer betrokken en trouw lid van de vereniging. Ondanks zijn mindere gezondheidstoestand van de laatste tijd droeg hij Vriendenkoor een warm hart toe. Vriendenkoor  zal hem tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 3 maart a.s. om 14.00 uur in de H. Landricuskerk een laatste muzikale eer bewijzen. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Theo Namens de Zank, Bedank(t)

Vriendenkoor eert pastor Luc Janssens in Boxmeer

Pastor Luc Janssens

Op zondag 26 november om 10.30 uur zal Vriendenkoor de Heilige Mis in de Sint Petrus Basiliek te Boxmeer opluisteren. Aanleiding hiervan is de priesterwijding van Luc Janssens in oktober 2016. Luc is een zoon van wijlen huisarts Dr. Janssens van de Peyerstraat welke altijd nauw betrokken was bij Vriendenkoor. Als waardering hiervoor heeft Vriendenkoor aangeboden in zijn parochie een plechtige mis op te luisteren. Tijdens deze mis wordt de Missa in C, gecomponeerd door onze dirigent Réne Pisters, uitgevoerd. Begeleiding op het orgel door onze vaste begeleider Toon Konings. Aansluitend aan de dienst is er een informeel treffen met pastor Luc Janssens en worden we rondgeleid in zijn parochiekerk en het Karmelieten klooster. De viering wordt afgesloten met een zeer uitgebreide brunch in Hotel Riche. We vertrekken per bus om 08.45 uur vanaf de Nieuwe Markt en zijn uiterlijk rond 17.00 uur weer terug in Echt. Vriendenkoor biedt ook niet leden de mogelijkheid om met de bus mee te reizen. De kosten voor de busreis en de zeer uitgebreide brunch bedragen euro 35,- p.p. Opgave voor 21 november via bestuur Vriendenkoor of Info@vriendenkoorecht.nl

Vriendenkoor brengt klank met o.a. zanghulde aan O.L.V. van Schilberg

Op zondagmiddag 10 september om 15.30 uur zal Vriendenkoor een zanghulde brengen aan O.L.V.  van Schilberg. Het muzikale programma omvat tevens enkele delen uit de Missa I in C gecomponeerd door onze dirigent René Pisters. Vriendenkoor zal deze mis op zondag 26 november volledig uitvoeren in Boxmeer als waardering voor de Priesterwijding van Luc Janssens, zoon van wijlen huisarts Dr. Janssens uit Echt. Uiteraard zal het lijflied van O.L.V. van Schilberg, Maria van Peys met onze Guus Kilkens als solist niet ontbreken. Het optreden in Schilberg betekent voor onze nieuwe leden het eerste officiële optreden, laat u aangenaam verrassen door hun muzikale vooruitgang. Vriendenkoor staat zoals gebruikelijk onder leiding van René Pisters en wordt muzikaal begeleid door Toon Konings.

Op zaterdag  7 oktober zal Vriendenkoor een gastoptreden verzorgen bij het concert van koninklijke Harmonie St. Caecilia in het Connect college.

Ons najaarsconcert in het laatste weekend van oktober staat in het teken van de nieuwe koers van Vriendenkoor, afwisselend, boeiend en ambitieus. Dit weekend hebben we een zeer speciale gast. De befaamde tenor Roberto Gionfreddo is vast verbonden aan het theater van Freiburg en heeft reeds vele beroemde producties op zijn naam staan. Daarnaast maakt hij furore als een van de Drie Tenoren. Roberto laat ons genieten van hoogtepunten uit diverse beroemde opera’s. Uiteraard zal ook Vriendenkoor een bijdrage leveren aan dit najaarsconcert. Nadere info volgt maar reserveer alvast het laatste weekend van oktober  zaterdagavond 28 en zondagnamiddag 29 oktober.

Komend najaar zullen onze leden weer een beroep gaan doen op onze donateurs en sponsoren voor de jaarlijkse ondersteuning. Wij hopen wederom een open deur en gewillig oor te vinden, hiervoor alvast onze grote dank.

Vakantie Vriendenkoor

Van 18 juli t/m. 15 augustus geniet Vriendenkoor van een welverdiende vakantie. Na de afsluiting van het Project “ontdek je stem” tijdens het moederdagconcert op 14 mei j.l. hebben zich maar liefst 18 mannen aangemeld als lid van Vriendenkoor. Op dinsdag 22 augustus beginnen we weer met de wekelijke repetities. Wellicht dat er nog mannen zijn die zich na het daverende succes van deze workshop alsnog willen aanmelden bij Vriendenkoor. Deze zijn op 22 augustus van harte welkom.

Moederdag Matinee met Martin Hurkens

Zondag 14 mei organiseert Vriendenkoor in het Royal Theater in Echt een Moederdag matinee met een gastoptreden van Martin Hurkens en Vriendenkoor. Martin Hurkens, winnaar van Holland’s Got Talent uit 2010, is een operazanger uit Limburg welke furore maakt in binnen en buitenland. Vooral in China wordt hij op handen gedragen. Martin brengt bij ons een aantal bekende operastukken ten gehore waarvan enkele speciaal voor deze bijzondere moederdag uitgezocht zijn. Martin zingt niet alleen solo maar ook met samenzang. Martin is de muzikaal vader van de workshop “Ontdek Je Stem” welke afgelopen periode bij Vriendenkoor verzorgd is. Maar liefst 28 deelnemers zijn gestart en hebben deze workshop met veel enthousiasme en succes gevolgd. Dit matineeconcert is tevens de afsluiting van deze workshop en krijgen de aanwezige deelnemers van Martin het certificaat van deelname uitgereikt. Uiteraard zullen ook de deelnemers aan de workshop samen met Vriendenkoor een muzikale bijdrage leveren op deze middag. Na afloop is er nog een meet en greet met Martin. Het matinee wordt gehouden on het Royal Theater en begint om 15.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 10,00 in de voorverkoop en € 12.50 aan de kassa. Voorverkoop via info@vriendenkoorecht.nl of bloemenhuis Paul Dingelstad. Graag verwelkomen wij jullie bij dit unieke concert op zondagmiddag 14 mei a.s.om 15.00 uur.

Zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer te gast tijdens Donateursconcert op 29 april 2017

Op Zaterdag 29 april a.s. organiseert Vriendenkoor haar  jaarlijks Donateur/Lenteconcert In het Royal Theater aan de Peyerstraat te Echt. Als gastkoor zal deze avond Mannenkoor Maas- en Neergalm te beluisteren  zijn. Vriendenkoor staat onder leiding van haar vaste dirigent René Pisters en aan de piano Toon Konings. Aanvang van dit concert 20.00 uur. De entree bedraagt € 10,00.  Uiteraard is dit concert voor haar donateurs/begunstigers gratis toegankelijk.

Mannenkoor Maas- en Neergalm uit Neer werd opgericht op 10 december 1883. Het mannenkoor heeft in de loop van haar lange geschiedenis veel hoogtepunten behaald op concerten in binnen- en buitenland. In 1983, bij de viering van het 100-jarig bestaan werd Maas- en Neergalm begiftigd met de Koninklijke Erepenning, toegekend door Koningin Beatrix.In 2003 werd t.g.v. het 120-jarig bestaan in theater de Oranjerie te Roermond een speciaal concert gehouden i.s.m. Jan Vayne, Harmonie Concordia uit Melick, Irene Meeuwis en Harald Quaaden. In 2008 vonden er t.g.v. het 125-jarig jubileum in theater DOK6 te Panningen twee concerten plaats met muziek uit de jaren zestig. Tweemaal een uitverkocht theater was een nieuwe ervaring voor het koor. Medewerking werd o.a. verleend door Mella Klaessen en Piet Veerman van The Cats, een wereldbekende Nederlandse muziekgroep uit de jaren zestig. In 2013 organiseerde Maas- en Neergalm in het kader van het 130 jarig bestaan een openluchtconcert waaraan Harmonie Amicitia uit Roggel alsmede de artiesten/zangers Martin Hurkens, Mella Klaessen, Peter Poell, Frans Pollux met Bart-Jan Baartmans en Ellen Valkenburg hun medewerking verleenden. Het koor zingt een zeer gevarieerd repertoire, dat bestaat uit een scala van geestelijke en profane liederen, zoals volksliederen uit diverse landen, liederen uit de jaren zestig, uit de regio en carnavalsliederen, maar ook zwaardere mannenkoor­muziek van Gounod, Bizet, Verdi, etc.Sinds 2001 staat Maas- en Neergalm onder de zeer deskundige leiding van Sylvia Berghs. Reeds vele jaren is Jean-Pierre Steijvers de vaste begeleider van Maas- en Neergalm bij concerten. Tevens treedt Jean-Pierre op als 2e dirigent.

 

Vriendenkoor huldigt 3 jubilarissen

Tijdens de feestavond van Vriendenkoor op 10 december j.l. zijn  3 jubilarissen gehuldigd. T.w. Siem Burger 25 jaar, Wiel Maessen 50 jaar en Hein Frenken 60 jaar. Naast de huldiging van zijn jubileum heeft de vereniging Wiel Maessen voor zijn vele werkzaamheden, waaronder de samenstelling van het jubileumboek b.g.v. het 100 jarig bestaan van Vriendenkoor en het inrichten van de archieven van Vriendenkoor benoemd tot erelid van de vereniging.
img_9645

img_9615

 

Kerstconcert Vriendenkoor

Op tweede kerstdag verzorgt Vriendenkoor zijn traditionele kerstconcert. Met het gezongen en het gesproken woord willen wij een bijdrage leveren aan de kerstsfeer. Het muzikale gedeelte wordt afwisselend verzorgd door Vriendenkoor en het A’Meuse Saxophone Quartet. Tussen de liederen door zullen enkele kerstgedachten gebracht worden door onze voorzitter Dré Niessen. A’Meuse Saxophone Quartet bestaat uit vier jonge getalenteerde saxofonisten onder directie van Jori Klomp.

ameuse

Vriendenkoor wordt gedirigeerd door René Pisters en aan de piano begeleid door Toon Konings. Met dit kerstconcert sluit Vriendenkoor 2016 af, een jaar waarin we vier jubilarissen mochten feliciteren: Sef Hotterbeekx † 80 jaar lid, Hein Frenken 60 jaar lid, Wiel Maessen 50 jaar lid en Siem Burger 25 jaar lid. Helaas moesten we ook afscheid nemen van drie leden: Giel Spronken († april), Sef Hotterbeekx († oktober) en Frits Peters († november). Vriendenkoor dankt U allen hartelijk voor de ondervonden steun en wenst U hele fijne feestdagen toe en hoopt U te mogen verwelkomen op ons kerstconcert, tweede kerstdag om 16.00 uur in de H. Landricuskerk.