De heroprichtingvergadering was op 6 januari 1900 in café Jean Cuypers (café Centraal) op de Plats –thans café Bravoure- met ongeveer 40 leden. De eerste voorzitter werd Hilaire Meuwissen, mouter te Echt, welke de voorzittershamer hanteerde tot 1912.