Door de komst van een Megabioscoop in de concertzaal van het Royal Theater was Vriendenkoor genoodzaakt uit te zien naar een ander verenigingslokaal. Dit werd gevonden bij Broen café Loek Willems aan de Marktstraat te Echt. Op 10 oktober behaalde Vriendenkoor een mooi resultaat op het Limburgs Koren Festival in het Munttheater te Weert, terwijl op 25 oktober een Pontficale Hoogmis werd opgeluisterd in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt bij gelegenheid van de Heiligverklaring van dr. Edith Stein.