Het verenigingsjaar startte op zondag 1 januari in het trefcentrum Edith Stein door het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie die door de geestelijkheid werd aangeboden. Op 10 maart luisterde Vriendenkoor in de Pius X kerk de H. Mis op b.g.v. het 30 jarig bestaansfeest van “Veldeke” kring Echt.

Vriendenkoor kreeg de vererende uitnodiging om haar medewerking te verlenen aan de pontificale hoogmis bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Stichting Edith Stein op zondag 6 mei in de H. Landricuskerk. Vriendenkoor mocht vele blijken van waardering en positieve reacties ontvangen.

Op 30 juli vond in de H. Landricuskerk de uitvaartdienst plaats van ons lid Ger Kilkens welke door Vriendenkoor werd opgeluisterd.

Op zondag 28 oktober nam Vriendenkoor deel aan een door het Licomkoor georganiseerd korentreffen. Dit vond plaats in “ ‘t Sjtaater Hoes” in Kerkrade als afsluiting van hun 25 jarig jubileum.

Op zaterdag 10 november concerteerden Zangvereniging Vriendenkoor en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia gezamenlijk in het atrium van het Gemeente huis aan de Markt in Echt. Dit concert droeg de naam “2 Concert”. Onder overweldigende belangstelling traden beide verenigingen voor het voetlicht. Vriendenkoor en Harmonie kunnen terugkijken op een geslaagde concertavond.

Op zaterdag 8 december vond de feestavond plaats waar de vereniging 2 jubilarissen huldigde. Te weten Frits Peters vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap en Alphons Royakkers vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Een ongekende ervaring was wel de generale voor het Kerstconcert. Normaliter vind deze plaats in een Zorgcentrum. Ditmaal reisde Vriendenkoor naar de Penitentiaire inrichting te Roermond waar ca 100 gedetineerden dit concert bijwoonden. Traditiegetrouw sloot Vriendenkoor het verenigingsjaar af met het Kerstconcert in de H. Landricuskerk te Echt. Mederwerking aan dit concert werd verleend door het Melodic Percussion Ensemble van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Echt.