Concert met Amikejo verschoven

Het gezamenlijke concert van Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo en Vriendenkoor dat gepland stond op 15 december aanstaande wordt verschoven naar de toekomst.

Bij de afronding van de voorbereidingen ontdekten we dat we dit concert niet kunnen uitvoeren met de voor onze verenigingen gebruikelijke kwaliteit. In goed overleg hebben Amikejo en Vriendenkoor ervoor gekozen om hieraan geen concessies te doen. Dat vinden we heel erg jammer omdat zowel Amikejo en Vriendenkoor zich erg verheugde op deze ontmoeting van symfoniemuziek met jeugdig elan met het geluid van een gerijpt mannenkoor. De afspraak is dat we een nieuwe datum prikken voor het eerste moment dat de programma’s van beide verenigingen dat toestaan. Misschien lukt het al volgend jaar als Amikejo haar 10-jarig bestaan viert en Vriendenkoor haar 120-jarig bestaan.

Concert met Amikejo verschoven