Geschiedenis

1868

Eigenlijk bestaat “de Zank” zoals in de volksmond Vriendenkoor wordt genoemd al 148 jaar. Immers rond het jaar 1868 werd te Echt de eerste zangvereniging “De Liedertafel” opgericht, die haar hoogtepunt bereikte rond 1875, doch daarna kwam er een inzinking, een achteruitgang en zelfs de stilstand en opheffing. In 1899 werden in het Echter Weekblad een drietal artikelen geplaatst voor de heroprichting van een zangvereniging te Echt.

1900

De heroprichtingvergadering was op 6 januari 1900 in café Jean Cuypers (café Centraal) op de Plats –thans café Bravoure- met ongeveer 40 leden. De eerste voorzitter werd Hilaire Meuwissen, mouter te Echt, welke de voorzittershamer hanteerde tot 1912.

1901

Het eerste concert in 1901 o.l.v. dhr. van Helden werd gegeven voor 500 toehoorders. Uitgevoerd werden een 10-tal muziekwerken, waaronder het thans nog bestaande lijflied “Leve de Vriendschap” met tekst van Mère Angèle, (een zuster van de orde der Ursulinen) en melodie van Herman Coonen, onderwijzer te Echt en later tweede direkteur van Vriendenkoor.

1912

Op 30 juni 1912 trok bij gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan een historische optocht door de straten van Echt met o.a. Karel de Grote, Wittekind, Romeinen, Saksen en Druïden. In de stoet trokken verder mee: 140 medespelers, 40 paarden en diverse praalwagens. Dit alles was nodig voor de uitvoering van het openluchtspel “Wittekind” dat op de Plats werd uitgevoerd in 4 bedrijven, Ook werd in dit jaar de heer Hilaire Meuwissen als voorzitter opgevolgd door dr. P.H. van Kempen.

1919

Opvoering openluchtspel “De Slotvrouwe van Echt” in de Doort, nabij “Hoeve De Horst”, een gedramatiseerde sage van “Juffrouw zonder kop” in vijf bedrijven, geschreven door de 23-jarige Frits Smeets, lid van Vriendenkoor. Dit openluchtspel werd maar liefst negen keer opgevoerd in Echt en drie keer in het openluchtmuseum te Arnhem.

1920

De eerste direkteur dhr. Van Helden uit Roermond, was inmiddels weer opgevolgd door de heer Herman Coonen uit Echt, die weldra werd opgevolgd door dhr. J. Franssen uit Maastricht. Deze werd in 1925 vervangen door dhr. Jos Somers uit Roermond.

1925

Het zilveren jubileum werd gevierd met een internationaal concours te Echt, waaraan 15 verenigingen en 21 gezelschappen deelnamen. Er werd een 2e prijs behaald. Ook werd dat jaar een 2-daagse reis gemaakt langs de Rijn, via Düsseldorf, Köln en Köningswinter.

1925
Het zilveren jubileum werd gevierd met een internationaal concours te Echt, waaraan 15 verenigingen en 21 gezelschappen deelnamen. Er werd een 2e prijs behaald. Ook werd dat jaar een 2-daagse reis gemaakt langs de Rijn, via Düsseldorf, Köln en Köningswinter.

1930

Vriendenkoor vierde samen met Fanfare “St. Joseph” uit Pey een groots jubileum onder de naam “Zangfaar”. Ter gelegenheid hiervan werd een uitgebreide feestgids van 148 pagina’s gemaakt met o.a. gedichten van de Echtenaar Alphons Laudy.

1937

Dr. P.H. van Kempen vierde dit jaar zijn zilveren voorzitters jubileum en werd tevens benoemd tot voorzitter van de Midden-Limburgse Bond van Zangverenigingen. Ook werd datzelfde jaar bestuurslid Bair Smeets prins carnaval van het “Aesterrijk” Echt, Pey en gehuchten.

1937
Dr. P.H. van Kempen vierde dit jaar zijn zilveren voorzitters jubileum en werd tevens benoemd tot voorzitter van de Midden-Limburgse Bond van Zangverenigingen. Ook werd datzelfde jaar bestuurslid Bair Smeets prins carnaval van het “Aesterrijk” Echt, Pey en gehuchten.

1938

Op het zangconcours te Breda werd in de afdeling “Uitmuntendheid” de eerste prijs behaald met het hoogste aantal punten (361).

1950

Het gouden jubileum van Vriendenkoor werd zeer groots gevierd met o.a. een concours, muziekfeesten, weidefeest en een Bal Champêtre.

1955

Dirigent Jos Somers wordt opgevolgd door Echtenaar Jac Smeets.

1960

Op het Concours Union Duc Adolphe te Wiltz in Luxemburg behaalde Zangvereniging Vriendenkoor een 1e prijs met lof der jury in de afdeling uitmuntendheid.

1966

Een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid werd behaald op een nationaal concours te Oisterwijk.

1968

Eerste prijs in de afdeling Excellence op het Concours Union Grand Duc Adolphe te Diekirch in Luxemburg. Ook werd het koor geüniformeerd (smoking met insigne).

1969

Overlijden van Dr. P.H. van Kempen, die 57 jaar voorzitter was geweest van Vriendenkoor. Hij werd opgevolgd door de heer Jean Theunissen. In dat jaar werd een concertreis naar Trier (Dld.) ondernomen.

1970

Dirigent Jac. Smeets uit Echt wordt opgevolgd door de nog zeer jeugdige en talentvolle dirigent Jan Teuwen uit Posterholt.

1970
Dirigent Jac. Smeets uit Echt wordt opgevolgd door de nog zeer jeugdige en talentvolle dirigent Jan Teuwen uit Posterholt.

1974

Concertreis met 62 zangers naar Oostenrijk, alwaar beschermheer Baron Bachofen von Echt woonachtig is en medeorganisator is van concerten van Vriendenkoor in de Minorettenzaal in Graz, het operagebouw in Wenen en een officiële ontvangst in het Stadhuis van Wenen, hetgeen een hele ervaring was.

1975

Jubileumconcert met Willy Caron en de Koninklijke Harmonie St. Michael uit Thorn. Vriendenkoor brengt haar eerste langspeelplaat uit, welke opgenomen werd door Eurosound Nijmegen. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum geeft het koor een kalender uit over de gemeente Echt.

1980

Bescheiden jubileumviering met een concert in de Pius X kerk, waarbij medewerking werd verleend door de Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” uit Echt en het wereldberoemde jongenskoor “Regensburger Doomspatzen” o.l.v. dirigent Georg Ratzinger, een broer van Paus Benedictus XVI. Ook werd de derde langspeelplaat “Volksmuziek aan Rijn en Maas” voor Rheinlandverlag Köln gerealiseerd.

1982

De 2e concertreis naar Wenen werd ondernomen met 65 zangers met o.a. concerten in de beroemde “Volksoper der Musikverein”. Solisten zijn Marjon Lambriks en Kurt Rydl. Ook werd geconcerteerd in de Stephansdom, Votivkirche en Haus der Kaufmannschaft.

1983

Voorzitter Jean Theunissen wordt opgevolgd door de heer André Niessen uit Roosteren, woonachtig in Echt.

1985

Zangvereniging Vriendenkoor viert haar 85 jarig jubileum met als hoogtepunten de organisatie van de Federatieve Limburgse Zangersdagen in mei/juni en een galaconcert in november met o.a. het Limburgs Symfonie Orkest en de solisten Marjon Lambriks en Harrie Peters. Deze evenementen werden gehouden in de grote concertzaal van het Royal Theater te Echt. Dit Galaconcert was 3 maanden van te voren al uitverkocht.

1985
Zangvereniging Vriendenkoor viert haar 85 jarig jubileum met als hoogtepunten de organisatie van de Federatieve Limburgse Zangersdagen in mei/juni en een galaconcert in november met o.a. het Limburgs Symfonie Orkest en de solisten Marjon Lambriks en Harrie Peters. Deze evenementen werden gehouden in de grote concertzaal van het Royal Theater te Echt. Dit Galaconcert was 3 maanden van te voren al uitverkocht.

1989

In de periode 8 tot 13 september bracht het koor Tabán uit Boedapest een bezoek aan Vriendenkoor. Op 9 september werd er door Tabán en Vriendenkoor een concert verzorgt in het Royal Theater. Voorafgaand aan dit concert hebben beide koren in de parochiekerk te Pey een H. Mis gezongen bij gelegenheid van het zilveren jubileum van schuttersbond “Eendracht Echt-Born”. De jubilerende bond alsmede de talrijke andere toehoorders waren met deze muzikale gebeurtenis zeer ingenomen.

1990

Het 90 jarig bestaan werd ingeluid met een H. Mis, koffietafel en receptie in het Royal Theater. Verder zijn er als hoogtepunten te vermelden: 8 daagse concertreis met 74 zangers naar Boedapest in Hongarije, Echter korendag op 12 mei, het galaconcert op 20 oktober met wederom het L.S.O. en een grote korenavond op 4 november. Ter afsluiting van het jubileumjaar een zeer bijzonder kerstconcert met strijkorkest.

1993

Vriendenkoor ontvangt het Gemengd Koor “Cantus” afkomstig uit Minsk (Wit Rusland) voor een 10 daags bezoek aan Echt.

1995

Vriendenkoor vierde haar 19e lustrum met een schitterende concertreis naar Noord Wales. Jan Teuwen werd op 4 november een jubileumconcert aangeboden bij gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als dirigent van Vriendenkoor. Het Tegels Symfonie Orkest o.l.v. Rien Snoeren en de solisten Margriet Schlössels (sopraan), Patrick Henckens (Tenor) en Marcel Schmitz (bas), traden als gasten op. Het geheel stond o.l.v. Jan Teuwen.

1998

Door de komst van een Megabioscoop in de concertzaal van het Royal Theater was Vriendenkoor genoodzaakt uit te zien naar een ander verenigingslokaal. Dit werd gevonden bij Broen café Loek Willems aan de Marktstraat te Echt. Op 10 oktober behaalde Vriendenkoor een mooi resultaat op het Limburgs Koren Festival in het Munttheater te Weert, terwijl op 25 oktober een Pontficale Hoogmis werd opgeluisterd in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt bij gelegenheid van de Heiligverklaring van dr. Edith Stein.

2000

Vriendenkoor viert haar 100 jarig jubileum op grootse wijze. Op 14 januari is er een Pontificale H. Mis in de parochiekerk van de H. Landricus met als hoofdcelebrant Frans Wiertz, de Bisschop van Roermond. Aansluitend is er in Theaterhotel de Oranjerie een dinerdansant.

Op 15 april is er in Broen café Loek Willems een Reünie voor oud leden, een receptie in de Burgerhal van het gemeentehuis en de presentatie van het jubileumboek “100 jaar Vriendenkoor”. Auteur van dit unieke werk is dr. W.F.A. Heemskerk, oud burgemeester van Echt en erelid van Vriendenkoor. De vormgeving en lay-out zijn van de hand van secretaris Wiel Maessen. Op 20 mei was er in de sporthal In de Bandert het Bavaria Top-classicconcert m.m.v. Zangvereniging Vriendenkoor Echt, Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt en Fanfare St. Joseph uit Pey. In oktober werd er een 5 daagse concertreis ondernomen naar het Zuidduitse Regensburg.

Het hoogtepunt van dit jubileumjaar was ongetwijfeld de uitvoering van de opera Nabucco van Verdi in de Oranjerie te Roermond met medewerking van het Limburgs Symfonieorkest en vijf solisten t.w. Brigitte de Poorter (Sopraan), Irene Pieters (Mezzo Sopraan), Harrie Peters (Bas), Leo Geers (Bariton) en Alex Grigorev (tenor). De presentatie van de avond was in handen van Len van Schaik. De 800 beschikbare kaarten waren binnen 10 dagen uitverkocht.

Tot slot was er op 26 december het traditionele kerstconcert in de Landricuskerk m.m.v.een koperensemble.

2000
Vriendenkoor viert haar 100 jarig jubileum op grootse wijze. Op 14 januari is er een Pontificale H. Mis in de parochiekerk van de H. Landricus met als hoofdcelebrant Frans Wiertz, de Bisschop van Roermond. Aansluitend is er in Theaterhotel de Oranjerie een dinerdansant.
Op 15 april is er in Broen café Loek Willems een Reünie voor oud leden, een receptie in de Burgerhal van het gemeentehuis en de presentatie van het jubileumboek “100 jaar Vriendenkoor”. Auteur van dit unieke werk is dr. W.F.A. Heemskerk, oud burgemeester van Echt en erelid van Vriendenkoor. De vormgeving en lay-out zijn van de hand van secretaris Wiel Maessen. Op 20 mei was er in de sporthal In de Bandert het Bavaria Top-classicconcert m.m.v. Zangvereniging Vriendenkoor Echt, Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt en Fanfare St. Joseph uit Pey. In oktober werd er een 5 daagse concertreis ondernomen naar het Zuidduitse Regensburg.
Het hoogtepunt van dit jubileumjaar was ongetwijfeld de uitvoering van de opera Nabucco van Verdi in de Oranjerie te Roermond met medewerking van het Limburgs Symfonieorkest en vijf solisten t.w. Brigitte de Poorter (Sopraan), Irene Pieters (Mezzo Sopraan), Harrie Peters (Bas), Leo Geers (Bariton) en Alex Grigorev (tenor). De presentatie van de avond was in handen van Len van Schaik. De 800 beschikbare kaarten waren binnen 10 dagen uitverkocht.
Tot slot was er op 26 december het traditionele kerstconcert in de Landricuskerk m.m.v.een koperensemble.

2001

Op 22 en 23 september werd een weekenduitstapje ondernomen naar Bad Honnef alwaar met de Männergesangverein Bad Honnef een avondvullend concert werd verzorgd. Het najaarsconcert in de Burgerhal van het Stadskantoor was op 17-11-2005 in samenwerking met het Guliks Mannenkoor NedCar Born o.l.v. Jo Käfer. Het jaar werd afgesloten met het traditionele Kerstconcert in de monumentale Landricuskerk. Met medewerking van de Zangers van St. Frans uit Venray.

2002

Op 26 en 27 april werd er deelgenomen aan het door de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt georganiseerde Promsconcert met de titel “Music in Harmonie”. Dit vond plaats in de sporthal en stond onder leiding van Jan Koolen, dirigent van de harmonie. De bijdrage van Vriendenkoor bestond uit koorwerken uit de Carmina Burana van Orff. Op 28 en 29 mei waren wij op uitnodiging van Scholengemeenschap Ursula uit Horn te gast in Theaterhotel de Oranjerie voor een project met als titel “Van klein naar groot”. De organisatie van dit spektakel was in handen van het LSO met als gelegenheidsdirigent Peter Steijvers. Ook hier werden werken uit de Carmina Burana uitgevoerd.

2003

Op uitnodiging van “Vriendenkoor 1882” uit Maastricht waren we op 23 maart te gast in de Bonbonnière te Maastricht voor een Vriendenkoortreffen waarbij koren met eenzelfde naam waren uitgenodigd. Het betrof naast het Maastrichtse Vriendenkoor ook Spaubeek, Elsloo en wijzelf. Op zaterdag 24 mei was het 15 leden tellende solistenensemble “Bella Voce” te gast op ons Lenteconcert. Het weekend van 17, 18 en 19 oktober stond in het teken van onze concertreis naar Parijs. Hier werd met veel succes geconcerteerd in de Notre Dame de Paris, in de kerk van de St. Trinité en de Basiliek van St. Denis. Op ons herfstconcert op 15 november in de Burgerhal waren te gast “De Wiejerdzangers” uit Sint Joost en mannenkoor “St. Caecilia” uit Gulpen. De Stichting Kaarsenfeest Stevensweert nodigde Vriendenkoor uit om op 12 december In de St. Stephanuskerk te Stevensweert de Grande Finale van dit evenement te verzorgen.

2004

In het weekend van 12 en 13 juni was Vriendenkoor uitgenodigd deel te nemen aan een korenfestival in het Duitse Bad Honnef. Aan dit festival namen koren uit o.a. Frankrijk, Duitsland en Zweden deel. Op 19 juni verleende Vriendenkoor haar medewerking aan een concert van fanfare St. Joseph uit Pey – Echt. Het Sittards Mannenkoor Si-tard was te gast tijdens ons herfstconcert op 6 november. Op 10 december organiseerde Vriendenkoor een galaconcert met het solistenensemble van de philharmonie uit Sint Petersburg. De 12 zangers en zangeressen brachten een voor Echt ongehoord fantastisch concert met liturgische en volksliederen.

2005

Het jubileumjaar 2005 was een met vele hoogtepunten maar zeker ook dieptepunten. Dieptepunten waren het overlijden van onze leden Wiel Hoedemakers, Kees Burger en Jeu Heuvelmans. Het behaagde Hare Majesteit de Koningin om secretaris Hans Richter op 30 april voor zijn verdiensten te onderscheiden met de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Op zaterdag 21 mei hield Vriendenkoor haar Lenteconcert in de overvolle burgerhal van het stadhuis te Echt, met medewerking van Mannenkoor “Maas- en Neergalm” uit Neer. Bij gelegenheid hiervan werd door burgemeester B. Schaftenaar een drapeau van vriendenkoor uit vervlogen tijde overgedragen aan de eigenaar van destijds, jarenlang was deze in het bezit van het museum en is hard aan renovatie toe.


Bij gelegenheid van het 21e lustrum reisde Vriendenkoor in de periode van donderdag 8 t/m maandag 12 september met 56 leden af naar Thüringen (Dld) voor een vijfdaagse concertreis. Op deze reis werden zij vergezeld door beschermheer Michel Stassen en burgemeester B. Schaftenaar. Gedurende deze reis werden bezoeken (met rondleidingen door deskundige gidsen) gebracht aan Erfurt, Weimar, Buchenwald, Ilmenau en Eisenach. Op vrijdag 9 september werd een concert gegeven in de Thomaskirche te Erfurt met medewerking van het Erfurter Männerchor 1890 eV. Het bezoek aan concentratiekamp Buchenwald maakte op iedereen een diepe en onuitwisbare indruk. Burgemeester B. Schaftenaar legde samen met voorzitter Andre Niessen een krans op de gedenkplaat. Vriendenkoor bracht tijdens deze plechtigheid drie Jiddische gezangen ten gehore. Op zondag werd de H. Mis opgeluisterd in de Katholische Pfarrgemeinde te Ilmenau. Na afloop van de eucharistieviering werden, voor een enthousiast gehoor, nog enkele werken ten gehore gebracht. De deelnemers aan deze concertreis waren van mening dat deze reis tot een van de mooiste, interessantste en indrukwekkendste concertreizen behoorde die Vriendenkoor in de lange geschiedenis ondernomen heeft. Vriendenkoor kan terugkijken op een concertreis, die zeker ook in muzikaal opzicht als succesvol in de annalen bijgeschreven mag worden.


Een ander hoogtepunt was ongetwijfeld het Gala-concert in de Oranjerie te Roermond op 29 oktober, met als titel: Verdi in Concertante, welk bij gelegenheid van het 21ste lustrumjaar van de vereniging werd gehouden. Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Jan Teuwen, terwijl de presentatie in handen was van Paul Hotterbeekx die, het talrijk opgekomen publiek, met tekst en uitleg door de opera’s leidde en de werken aankondigde. In een nagenoeg uitverkochte zaal was het publiek getuige van een groots en succesvol concert dat eveneens in de annalen van de vereniging mag worden bijgeschreven. Zowel het koor, de muzikanten van het Limburgs Symfonie Orkest, als de drie solisten: Waldin Roes, Leo Geers en Pascal Pittie zetten een prachtig concert neer. Dit werd dan ook door het publiek na afloop met een langdurig applaus gehonoreerd. Kortom een concert waar met veel trots op mag worden teruggekeken.


Beschermheer Michel Stassen vierde op dinsdag 29 november zijn 65e verjaardag. Vriendenkoor bracht, voorafgaande aan de repetitie, ten huize van onze beschermheer een zanghulde. In het bijzijn van zijn familie nam hij zichtbaar verrast en met veel genoegen deze serenade in ontvangst.


Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is de dag waarop Vriendenkoor traditiegetrouw haar kerstconcert houdt in de H. Landricuskerk te Echt. Medewerking aan dit concert werd verleend door de sopraan Lisanne Willard en vele solisten uit eigen gelederen, hetgeen door het talrijk aanwezige publiek met een groots applaus werd gewaardeerd.

2006

Het verenigingsjaar startte op 1 en 2 januari met de nieuwjaarsrecepties van de geestelijkheid en het gemeentebestuur. Op 1 juli waren wij te gast bij de Koninklijke Harmonie St. Caecilia van Ohe en Laak. Ter gelegenheid van hun 125 jarig jubileum organiseerden zij in een als concertzaal aangeklede loods een Promsconcert. De vrijwillige brandweer van Stevensweert was vanaf ’s middags in de weer de loods met water te besproeien om de temperatuur naar beneden te krijgen. Zangvereniging Vriendenkoor en gemengd koor “Novi Cantus” uit Ohé en Laak gaven hun beste en kweten zich tot het uiterste van hun taak. Op 18 juli (het was de warmste dag van de zomer) was de jaarlijkse fietstocht gepland.


Op 12 augustus bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons lid Jan Hoeijmakers. Op donderdag 17 augustus luisterde Vriendenkoor de plechtige uitvaartdienst op in de H. Landricuskerk. Traditioneel bracht Vriendenkoor in de tent bij de Kapel van Schilberg een zanghulde bij gelegenheid van de Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg. Op 14 oktober waren wij te gast bij het Posterholts Gemengd Koor in de “De Beuk” te Posterholt.


In het weekend van 21 en 22 oktober maakten wij een weekenduitstapje naar de plaats Zeltingen-Rachtig aan de Moesel. Op 28 oktober luisterden wij de H. Mis op bij gelegenheid van het 60 jarig huwelijk van de nestor van onze vereniging, Ger Kilkens, en zijn echtgenote Bep. Op zaterdag 2 december organiseerde Vriendenkoor een concertavond met als gasten het vocaal ensemble “Ornament” uit Minsk, waarmee contact werd gelegd door ons lid Jean Peerboom. Zij trakteerden het publiek op een avond met veel hoogtepunten. Wat zij brachten was grandioos en voor Echt ongekend.


Op 9 december vond onze feestavond plaats . De avond begon zoals gebruikelijk met een H. Mis in de Landricuskerk. De feestavond werd geopend met de huldiging van de jubilarissen. Dré Niessen 25 jaar, Wiel Maessen 40 jaar, Hein Frenken 50 jaar. Tevens werd Hein Frenken benoemd tot erelid van onze vereniging. Een bijzonder jubileum had Sef Hotterbeekx te vieren. Hij zorgde voor een unicum en kreeg een oorkonde voor zijn 70 jarig lidmaatschap.


De generale repetitie voor het kerstconcert werd gehouden op 19 december in “Sterrenbosch” te Thorn. Op zaterdag 23 december werd de huwelijksmis gezongen van mevrouw Juliette Claessens en de heer Koen Hendrickx. Het laatste wapenfeit elk jaar is het traditionele kerstconcert op 26 december in de H. Landricuskerk. Dit jaar verleende Marlene Bons en vocaal ensemble “Vocomotion” hun medewerking aan dit altijd weer goed bezochte concert.

2007

Het verenigingsjaar startte op zondag 1 januari in het trefcentrum Edith Stein door het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie die door de geestelijkheid werd aangeboden. Op 10 maart luisterde Vriendenkoor in de Pius X kerk de H. Mis op b.g.v. het 30 jarig bestaansfeest van “Veldeke” kring Echt.


Vriendenkoor kreeg de vererende uitnodiging om haar medewerking te verlenen aan de pontificale hoogmis bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Stichting Edith Stein op zondag 6 mei in de H. Landricuskerk. Vriendenkoor mocht vele blijken van waardering en positieve reacties ontvangen.


Op 30 juli vond in de H. Landricuskerk de uitvaartdienst plaats van ons lid Ger Kilkens welke door Vriendenkoor werd opgeluisterd.


Op zondag 28 oktober nam Vriendenkoor deel aan een door het Licomkoor georganiseerd korentreffen. Dit vond plaats in “ ‘t Sjtaater Hoes” in Kerkrade als afsluiting van hun 25 jarig jubileum.


Op zaterdag 10 november concerteerden Zangvereniging Vriendenkoor en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia gezamenlijk in het atrium van het Gemeente huis aan de Markt in Echt. Dit concert droeg de naam “2 Concert”. Onder overweldigende belangstelling traden beide verenigingen voor het voetlicht. Vriendenkoor en Harmonie kunnen terugkijken op een geslaagde concertavond.


Op zaterdag 8 december vond de feestavond plaats waar de vereniging 2 jubilarissen huldigde. Te weten Frits Peters vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap en Alphons Royakkers vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Een ongekende ervaring was wel de generale voor het Kerstconcert. Normaliter vind deze plaats in een Zorgcentrum. Ditmaal reisde Vriendenkoor naar de Penitentiaire inrichting te Roermond waar ca 100 gedetineerden dit concert bijwoonden. Traditiegetrouw sloot Vriendenkoor het verenigingsjaar af met het Kerstconcert in de H. Landricuskerk te Echt. Mederwerking aan dit concert werd verleend door het Melodic Percussion Ensemble van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Echt.

2008

Het verenigingsjaar 2008 van Zangvereniging Vriendenkoor startte met de nieuwjaarsreceptie op 1 januari bij de geestelijkheid van de H. Landricusparochie en op donderdag 3 januari op de nieuwjaarsreceptie van B en W van de Gemeente Echt-Susteren.


Op 20 januari waren we aanwezig op de prinsenreceptie van Prins Paul (Kretzers) V van C.V. de Aester uit Echt.


De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 25 maart. Het schuttersterrein van schutterij “Wilhelmina” op het Hingen was zaterdag 19 april het toneel van een onderlinge strijd tussen leden van de Zank, die als niet-schutters onder de schietboom de strijd aangingen. Jan Roebroeks was uiteindelijk de Käöning vanne Zank”.


Op 16 mei waren we aanwezig op de receptie van onze nieuwe burgemeester de heer Dieudonné Akkermans in het Atrium van het gemeentehuis.


De Burggolf te Herkenbosch fungeerde op zaterdag 12 juli als locatie van de afsluiting van het repetitiejaar vooraleer aan de zomervakantie begonnen werd. De ontvangst, de golfclinic en het afsluitend buffet waren voortreffelijk. Tot in de kleine uurtjes bracht men nog in een gezellige ambiance door. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met dank aan onze gastheer en beschermheer de heer Michel Stassen, die voor deze activiteit zijn vakantie onderbroken had om er persoonlijk bij aanwezig te zijn.


Op donderdag 24 juli, een zonnige zomerse dag, werd de jaarlijkse fietstocht gereden. Na een stevig ontbijt, de nodige plichtplegingen en de groepsfoto door Geert Janssen voor de trappen van het gemeentehuis kwam de karavaan eindelijk in beweging. De tocht zou met de nodige tussenstops gaan naar Koningsbosch, Susteren, Nieuwstadt, Limbricht om via Dieteren na ruim 43 km. neer te strijken bij Bistro “’t Genot’ aan de Plats te Echt voor een afsluitend etentje.


Vriendenkoor luisterde op zaterdag 9 augustus de H. Mis op in de Landricuskerk bij gelegenheid van de Edith Steinviering.


Op zondag 7 september stond Vriendenkoor aangetreden in de feesttent nabij de Kapel van Schilberg voor de jaarlijkse zanghulde in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van Schilberg. Over publieke belangstelling hadden de organisatoren niet te klagen.


Het najaarsconcert van Vriendenkoor werd gehouden op zaterdag 8 november. Ruim 300 belangstellenden waren naar het Atrium van het gemeentehuis gekomen om dit concert bij te wonen. Als gasten ontving Vriendenkoor de sopraan Margriet Laumen-Schlössels en het Mannenkoor “David” uit Simpelveld. Voor het eerst werden tijdens een concert enkele werken uit de Messe Solennelle Sainte Cécile van Gounod uitgevoerd. Margriet Laumen-Schlössels wist de harten van de aanwezigen te stelen met haar voordracht bij de vertolking van haar solistische bijdrage. Na afloop van het concert mocht het koor vele positieve blijken van waardering ontvangen.


De jaarlijkse feestavond, de Caecilia-avond van de vereniging werd gehouden op zaterdag 13 december in Broen Café De Mert. De feestavond begon met een H. Mis in de H. Landricuskerk ter intentie van de overleden en levende leden van de vereniging. Tijdens deze avond werden de navolgende jubilarissen gehuldigd: Henk Severins 25 jaar, Leo Kurvers 40 jaar, Wiel Paulis 50 jaar en Leo Smeets 50 jaar lid en tevens erelid.


Het kerstconcert vond traditiegetrouw plaats op tweede kerstdag, vrijdag 26 december. Al vroeg was de kerk gevuld met het talrijk opgekomen publiek. Als gaste trad op Margriet Laumen-Schlössels. Zij wist net als op het najaarsconcert de show te stelen met haar optreden. Het koor bracht een prachtig concert. Vele positieve reacties mocht het koor na afloop in ontvangst nemen. Zoals altijd stond het geheel onder leiding van dirigent Jan Teuwen. De begeleiding aan de piano lag in de virtuose handen van Benedict Sars.

2009

Het verenigingsjaar 2009 van Zangvereniging Vriendenkoor startte op donderdag 1 januari met het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de geestelijkheid van de parochie van de H. Landricus in het Trefcentrum Edith Stein. Op maandag 5 januari was het bestuur vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van het College van B&W van de gemeente Echt-Susteren, welke werd gehouden in het atrium van het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt.


Vriendenkoor luisterde op 12 april, eerste Paasdag, in de St. Christoffelkathedraal te Roermond de pontificale hoogmis op. Uitgevoerd werd de Messe solennelle Sainte Cécile van Gounod. Onder leiding van Jan Teuwen zetten de zangers een prachtig uitgevoerde mis neer. Benedict Sars begeleidde op het orgel het geheel op magistrale wijze.


Na ruim elf jaar keerde Vriendenkoor terug naar de plek waar fantastische concerten uitgevoerd werden, de concertzaal van het Royaltheater. Hier werd op zaterdag 23 mei het lente- en donateursrconcert gehouden. Als gastkoor trad op het Koninklijk erkend Mannenkoor St. Caecilia uit Koningsbosch onder leiding van Marc Kalkhoven.


Op verzoek luisterde Vriendenkoor op zaterdag 6 juni in de H. Landricuskerk de huwelijksmis op van Jules Stassen en Monique Kanters.


De jaarlijkse fietstocht werd gehouden op 6 augustus. De tocht bracht de fietsers door het natuurgebied de Molenplas met de Hompesche Molen, de oversteek over de Maas met het pontje De Walborgh, langs Kinrooi, Geistingen, Kessenich, Neeritter naar Ittervoort. Langs Kapel onder de Linden ging de tocht verder naar Wessem om uiteindelijk de Mispadenhof te Maasbrachtbeek te bereiken voor de afsluitende barbecue.


Bij de Annakapel op Gebrook luisterde Vriendenkoor op zondag 30 augustus de H. Mis op. Onder grote belangstelling celebreerde pastoor Kanke de mis. Na afloop van de mis begaf men zich naar de tent waar traditiegetrouw koffie en de heerlijke móffelkook geserveerd werd.


Traditiegetrouw stond Vriendenkoor op zondag 6 september aangetreden in het speciaal daarvoor opgetrokken paviljoen nabij de kapel van Schilberg voor de zanghulde bij gelegenheid van het Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg. Na het dankwoord van pastoor Kanke genoten de koorleden en de aanwezigen nog na onder het genot van een vers gezet kopje koffie, thee of fris.


De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm” hield op zaterdag 24 oktober een receptie bij gelegenheid van hun 40-jarig jubileum. Het bestuur bracht de gelukwensen over aan bestuur, dirigent, leden en jubilarissen, onder wie ons lid Wim Bijlmakers, die 15 jaar lid is van dit koor. Vriendenkoor verleende op zaterdag 31 oktober medewerking aan het jubileumconcert van de “Eghtgalm”, welk concert gehouden werd in de concertzaal van het Royaltheater te Echt. Voor Vriendenkoor was dit een van de betere concerten. Het zat programmatisch goed in elkaar en het koor presenteerde zich goed. Na afloop en zelfs dagen daarna mocht het koor vele positieve reacties ontvangen uit Echt maar ook van buiten Echt.


De feestavond van Vriendenkoor op zaterdag 12 februari startte met een mis in de Pius X-kerk (de kerk jubileerde ook, zij bestond 50 jaar) ter intentie van de levende en overleden leden van het koor. Na de mis werden in de kerk door de voorzitter maar liefst 9 jubilarissen gehuldigd. Anton Aklaroff, Wim Bijlmakers, Ton Janssen, Harry Martens en Heins Willems vanwege het feit dat ze 25 jaar lid zijn; Johan Bieshaar en Jan Corstjens 40 jaar lid, Wil Hoeymakers en Guus Kilkens 50 jaar lid. Clement Hoedemakers kon helaas vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Hij is maar liefst 60 jaar lid. Na de mis werd de feestavond voortgezet in Broen Café.


Op uitnodiging van de Reumapatiëntenvereniging Echt e.o. verzorgde Vriendenkoor op vrijdagavond 18 december in De Spil te Maasbracht een kerstconcert, als voorbereiding op ons eigen kerstconcert op tweede kerstdag. Medewerking hieraan verleende Margriet Laumen-Schlössels.


Vriendenkoor organiseerde op zondag 20 december in de concertzaal van het Royaltheater een concertavond, verzorgd door het solistenensemble Ornament uit Minsk. Ondanks het barre weer (sneeuwbuien en de slecht berijdbare wegen) had Ornament en Vriendenkoor niet te klagen over publieke belangstelling. De belangstelling was buiten verwachting groot.


Op tweede kerstdag werd het kerstconcert gehouden. Ook dit jaar had het publiek in grote getale de weg naar de H. Landricuskerk gevonden. Medewerking aan dit concert verleende de sopraan Margriet Laumen-Schlössels. Dit concert kan gekwalificeerd worden als een van de betere kerstconcerten van de afgelopen jaren.