Henk Severins 40 jaar lid

Eerste tenor Henk Severins viert dit jaar (2023) zijn 40-jarig jubileum als zingend lid van Vriendenkoor Echt. Bovendien is Henk al meer dan 20 jaar bestuurslid, waarvan bijna 18 jaar als penningmeester. Die functie vervult hij met veel inzet en accuratesse. Zijn motto daarbij luidt: ‘Zonder inspanning geen ontspanning’.

Ook is Henk altijd present als er ander werk verzet moet worden zoals het opbouwen van het concertpodium, het op orde houden van ons home, het aankleden van concertlocaties etc. En zelfs dat is nog niet alles. Naast zingen in het koor, zet hij namelijk al jaren zijn zangtalenten in bij “de Jonges van de Zank”. Hij mag tijdens optredens als kleinste vooraan staan en zingt daar het hoogste lied.

Tijdens de jaarlijkse familiedag van Vriendenkoor is Henk dan ook in het zonnetje gezet. Van Vriendenkoor kreeg hij, als grote blijk van waardering, een jubileumspeld met robijnen steentje en de bijbehorende oorkonde. En namens de KNZV (Koninklijk Nederlands Zangersverbond) kreeg hij de speld van verdienste opgespeld en een oorkonde uitgereikt.

Henk Severins 40 jaar lid