Jan Corstjens overleden

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid Jan Corstjens

Een groot deel van zijn leven was Jan betrokken bij Vriendenkoor. Maar liefst 53 jaar lid van Vriendenkoor waarvan bijna 50 jaar actief zingend lid. In 2019 hebben we met Jan en zijn familie nog gevierd dat hij 50 jaar koorlid was.

Jan bezat een mooie stem en genoot met volle teugen van het zingen. Naast het Vriendenkoor zong hij ook nog in andere koren. Hij kon kritisch zijn maar bleef altijd loyaal naar zijn vereniging, zijn trots. Jan zorgde voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, als er gewerkt moest worden was hij er als eerste maar hij kon ook het licht uitdoen als er gevierd werd. Wanneer er zaken opgebouwd moesten worden of er hand- en spandiensten geleverd konden worden was Jan altijd van de partij.

Zijn ervaring als aannemer heeft vaak in dienst gestaan van Vriendenkoor. We zijn Jan hiervoor veel dank verschuldigd en zo zal hij in onze gedachten blijven voortleven.

Namens bestuur en leden Vriendenkoor Echt,

Jan Corstjens overleden