Overlijden Harry Martens

Op maandagavond 26 februari is ons gewaardeerde lid Harry Martens na een langdurig aftakelingsproces overleden. Een aanzienlijk deel van zijn leven heeft Harry toegewijd aan het Vriendenkoor. Op zijn afscheidsdienst hebben we Harry postuum geëerd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Naast zijn trouwe aanwezigheid bij repetities zette Harry zich actief in voor de organisatie van ledenactiviteiten. Hij maakte deel uit van het Klein Koor en heeft ook enkele jaren als bestuurslid bijgedragen aan het welzijn van het koor. Harry koesterde niet alleen de optredens, maar genoot nog meer van de gezelligheid rondom ledenactiviteiten en de nazit.

Zijn onmiskenbare humor en warmte zullen voor altijd in onze herinneringen blijven. Vriendenkoor wenst zijn schoonzoon Christian en familie alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

We zullen Harry muzikaal herdenken tijdens onze St. Caecilia mis op zondagochtend 7 juli aanstaande om 11 uur in de Heilige Landricuskerk.

Overlijden Harry Martens