Overlijden Heins Willems

Op 31 december 2023 is ons lid Heins Willems overleden. Een groot deel van zijn leven stond in dienst van Vriendenkoor. Bijna 40 jaar is hij een trouw lid van Vriendenkoor geweest. Zelden werd een repetitie gemist. Heins genoot van de uitvoeringen en uitstapjes, hij was altijd dankbaar en trots dat hij dit mocht meemaken. Door zijn humor en betrokkenheid was hij gezellig in de omgang. Ook als er gewerkt werd was Heins altijd paraat, hij was 16 jaar voorzitter van de werkgroep concertmappen en hij is 8 jaar bestuurslid geweest.

 

Vriendenkoor wenst zijn vrouw Joke, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken. We zullen Heins muzikaal herdenken tijdens onze St. Caecilia mis op zondagochtend 7 juli aanstaande om 11.00 uur in de Heilige Landricuskerk.

Overlijden Heins Willems