Vriendenkoor Echt start Zangacademie

Een indrukwekkende kop boven dit artikel. Maar het betekent ook best wel wat. De laatste jaren is Vriendenkoor voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe leden en het verbeteren van de muzikale kwaliteit. In diverse artikelen in ‘t Waekblaad heeft iedereen dat kunnen lezen. Onlangs is er een grote stap gezet. Vriendenkoor Echt heeft een eigen zangacademie in het leven geroepen.

Helemaal nieuw is dit niet. Al in 2017 en 2018 zijn al enkele leden gestart met individuele zangles onder coördinatie van het koor. Maar door persoonlijke omstandigheden van de zangcoach en de daarna opgekomen coronaperikelen is dat toen niet doorgezet. Inmiddels is het initiatief opnieuw opgepakt en heeft het een structureel karakter. De leden van Vriendenkoor krijgen van een stempedagoge individueel of in tweetallen les in o.a. klankontwikkeling en het omgaan met de ouder wordende stem. Ook werken ze aan zaken als ademhalingsoefeningen en zangdictie. Door de individuele benadering krijgt iedere stem de aandacht die deze verdient en kunnen de lessen per persoon sterk verschillen. Het verhogen van de individuele kwaliteit zal na verloop van tijd natuurlijk ook invloed hebben op de klank en kwaliteit van het hele koor. En het is onze ervaring dat een hogere kwaliteit van het gehele koor voor nog meer plezier bij het zingen zorgt.

En dat is nog niet alles. Begin 2024 zal Vriendenkoor weer starten met een serie workshops onder de titel ‘Ontdek Je Stem’. Een kans voor mannen die nog geen lid van het koor zijn, om te proberen of zingen ook hen aanspreekt. De workshops starten met een eerste informatiebijeenkomst. Vervolgens zijn er acht praktische en leuke lessen om je spreekstem om te zetten in een zangstem. Het mooie hieraan is dat deelname nergens toe verplicht.

Dit is de vierde ‘Ontdek Je Stem’-serie van Vriendenkoor Echt . Na de eerste drie versies zijn iedere keer meer dan tien mannen lid geworden. Een bewijs dat dit koor iets heeft wat zangers aan zich bindt. Het heet immers niet voor niets Vriendenkoor.

Vriendenkoor Echt start Zangacademie