Vriendenkoor voor Vrede op het Octaaf van Schilberg

Ook dit jaar zal Vriendenkoor weer een avond verzorgen tijdens het Octaaf van
Schilberg. Op zaterdag 9 september om 20:00 uur zal het koor een concert
verzorgen met als thema: Vriendenkoor voor Vrede.
Maria is één van de voornaamste bijbelse figuren. Het Octaaf van Schilberg is (zoals
bekend) ontstaan rondom de verering van Maria op of rond haar geboortedag. In
tijden van nood wordt Maria vaak aangeroepen en dus ook in die tijden dat mensen
verlangen naar vrede. Op dit moment zitten we weer in een turbulente tijd met oorlog
aan de grenzen van Europa. Een goede reden voor het koor om tijdens de
Mariaverering als thema voor hun optreden Vriendenkoor voor Vrede te nemen. Ze
willen u met muziek en gedichten meenemen in een programma waaruit blijkt dat
vrede steeds de boventoon krijgt en dat er meer aspecten aan de vrede zitten dan
alleen maar de einde van een conflict. In goed overleg met de organisatie van het
Octaaf van Schilberg en met de hulp van Veldeke kring Echt is dit bijzondere
programma tot stand gekomen.
Zo zullen er gedichten en zangstukken zijn die benadrukken dat met het woord vrede
ook altijd het woord oorlog één op één verbonden is. Maar de band tussen geloven
en vrede komt zeker ook aan bod. Maar niet alles is zo zwaar bij de term vrede; in
periodes van vrede viert de experimentele kunst en het plezier maken vaak hoogtij
en heeft de jeugd de kans zich te ontworstelen aan hun ouders en aan de
maatschappij. Dat wil het koor ook laten zien. Natuurlijk schenkt Vriendenkoor ook
aandacht aan de liefde en aan de vriendschap. Zolang die twee onder de mensen
aanwezig zijn zal de vrede immers altijd winnen. Het concert Vriendenkoor wordt dus
weer een belevenis zijn die niet te missen is. En het koor hoopt met deze andere
invulling, waarbij de opzet en de bedoeling van het Octaaf van Schilberg volledig
gerespecteerd zijn, een nieuwe impuls aan deze mooie traditie te geven.

Vriendenkoor voor Vrede op het Octaaf van Schilberg